วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2555

น้ำตกห้วยเลา

สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่ที่หมู่ 7 บ.ห้วยเลา ต.พังแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของอำเภอดงหลวง น้ำตกใสเย็นงดงาม 

น้ำตกแก่งโพธิ์

สถานที่ตั้ง
น้ำตกแก่งโพธิ์ อยู่ที่ ถนนเปรมพัฒนา ถนนสาย อ.ดงหลวง - พังแดง จากอำเภอดงหวงถึงน้ำตก 20 กิโลเมตร บ้านนาหินกอง ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร เป็นน้ำตกธรรมชาติ น้ำตกตลอดปีอีกแห่งหนึ่งสวยงาม

คำขวัญอำเภอดงหลวง
น้ำตกห้วยเลาแก่งโพธิ์

แหล่งวัฒนธรรมไทยโซ่

คชสารไม้โบราณ

พระอวตารประทับบาท

งามพิลาศอ่างชะโนด

โขดหินภูเขาไฟ

ทรามวัยนอนสำราญ 

ประวัติอำเภอดงหลวงประวัติดงหลวง 
ก่อนจะมาเป็นดงหลวง แดนวิมานในอดีตประมาณ 186 ปีก่อน ในสมัยรัชกาลที่ 2 เมื่อประมาณปี พ.ศ.2359 ชาวกะโซ่กลุ่มหนึ่งซึ่งมีถิ่นฐานเดิมอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง บริเวณเมืองมหาชัย ในแขวงคำม่วน และเมืองอื่น ๆ ในแขวงสะหวันเขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบัน ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในภาคอีสานของประเทศไทย อยู่ที่บ้านดงหลวง โดยการนำของเพี้ยแก้ว นครอินทร์ ซึ่งเป็นบรรพบุรุษผู้นำชาวกะโซ่ ชาวกะโซ่ได้สำรวจและเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร แวดล้อมไปด้วยที่ราบลุ่มและเชิงเขา เหมาะสมในการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ เพื่อการดำรงชีพ จึงเรียกชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านดงหลวง" และเป็นหัวหน้าชายไทยกะโซ่ ของบ้านดงหลวง ต่อมาได้เป็นกำนันตำบลดงหลวงคนแรก มีนามบรรดาศักดิ์ว่า "หลวงวาโนไพรพฤกษ์" ชาวกะโซ่ในท้องที่นี้ส่วนมากใช้นามสกุลเดียวกันว่า "วงค์กระโซ่" และ "โซ่เมืองแซะ" ตำบลดงหลวง เดิมอยู่ในเขตการปกครองของเมืองมุกดาหาร เมื่อมีการจัดตั้งเป็นอำเภอและจังหวัดในปี พ.ศ.2450 จึงโอนไปขึ้นกับอำเภอนาแก จ.นครพนม ต่อมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2520 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอดงหลวง ประกอบด้วย 3 ตำบล คือ ต.ดงหลวงต.หนองบัว และ ต.กกตูม ขึ้นกับ อ.นาแก จ.นครพนม โดยมีนายเกียรติคุณสุวรรณกูล เป็นปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอคนแรก ต่อมาเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2527 อ.มุกดาหาร จ.นครพนม ได้ยกฐานะขึ้นเป็น จ.มุกดาหาร กิ่งอำเภอดงหลวงจึงได้โอนมาจากจังหวัดนครพนมและเป็นอำเภอดงหลวง ขึ้นกับการปกครองของจังหวัดมุกดาหาร